Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will process enemy prisoners of war (EPWs). Play Button biz dushman askarlari ustidan ish olib boramiz Biz dushman asklari ustidan ish olib boramiz
Play Button MPs will repatriate enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) later. Play Button dushman askarlarini va Qohlga olingan tinch aHolini keyinroQ Qohyib yuboramiz Dushman askarlarini va qo'lga olingan tinch aholini keyinroq qo'yib yuboramiz
Play Button We will handle all enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) according to the provisions of the Geneva Convention. Play Button biz Hama dushman askarlari va Qohlga olingan tinch aHoli bilan jeneva konvensiyasi shartlari asosida muomala Qilamiz Biz hamma dushman askarlari va qo'lga olingan tinch aholi bilan Jeneva konvensiyasi shartlari asosida muomala qilamiz
Play Button First aid will be provided for all wounded. Play Button yaralanganlar uchun birinchi tez yordam kohrsatiladi Yaralanganlar uchun birinchi tez yordam ko'rsatiladi
Play Button We will protect all enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) against ill treatment. Play Button biz Hama dushman askarlari va Qohlga olingan tinch aHolini yomon munosabatdan eKhtiyot Qilamiz Biz hamma dushman askarlari va qo'lga olingan tinch aholini yomon munosabatdan extiyot qilamiz
Play Button All enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) will be searched and tagged. Play Button Hama dushman askarlari va Qohlga olingan tinch aHoli tekshiruvdan ohtkaziladi va ozod Qilinadi Hamma dushman askarlari va qo'lga olingan tinch aholi tekshiruvdan o'tkaziladi va ozod qilinadi
Play Button We will safeguard your money and valuables. Play Button biz sizning pulingizni va QimatbaHo mulkingizni saQlab turamiz Biz sizning pulingizni va qimmatbaho mulkingizni saqlab turamiz
Play Button We will give you a receipt for your money and valuables. Play Button biz sizning pulingiz va QimatbaHo buyumlaringizni ushlab turganimiz HaQida tilKhat beramiz Biz sizning pulingiz va qimmatbaho buyumlaringizni ushlab turganimiz haqida tilxat beramiz
Play Button Money and valuables will be returned to you. Play Button pul va QimatbaHo buyumlaringiz sizga Qaytarib beriladi Pul va qimmatbaho buyumlaringiz sizga qaytarib beriladi
Play Button We will lead you to an enclosed area. Play Button biz sizni yaQin oradagi joyga olib boramiz Biz sizni yaqin oradagi joyga olib boramiz
Play Button You are allowed to dig foxholes. Play Button siz akop kovlashingiz mumkin Siz akop kovlashingiz mumkin
Play Button You are allowed to dig holes in the ground to help shelter you. Play Button ohzingizni beKhatarlikda saQlash uchun chuQur kovlashingiz mumkin O'zingizni bexatarlikda saqlash uchun chuqur kovlashingiz mumkin
Play Button We have to question you. Play Button biz sizni sohroQdan ohtkazishimiz lozim Biz sizni so'roqdan o'trazishimiz lozim
Play Button Somebody will question you now. Play Button sizni Hozir kimdir sohroQ Qiladi Sizni hozir kimdir so'roq qiladi
Play Button You will be taken to another location. Play Button sizni boshQa joyga olib boramiz Sizni boshqa joyga olib boramiz
Play Button You will be assigned an identification number (internment serial number). Play Button sizga maKhsus raQam beriladi Sizga maxsus raqam beriladi
Play Button Your information will be provided to a Prisoner of War Information Center. Play Button siz HaQingizda malumot urush maKhbuslari malumoti markaziga beriladi Siz haqingizda ma'lumot Urish Maxbuslari Ma'lumoti Markaziga beriladi
Play Button Do you need first aid? Play Button sizga birinchi tez yordam kerakma? Sizga birinchi tez yordam kerakmi?
Play Button Are you hurt? Play Button siz yaradormisiz? Siz yaradormisiz?
Play Button Do you need food? Play Button sizga ovQat kerakma? Sizga ovqat kerakmi?
Play Button Do you need water? Play Button sizga suv kerakma? Sizga suv kerakmi?
Play Button Do you have any documents? Play Button sizning Hujatlaringiz borma? Sizning hujjatlaringiz bormi?
Play Button Do you have weapons? Play Button sizda Qurolar borma? Sizda qurollar bormi?
Play Button What is your name? Play Button sizning ismingiz nima? Sizning ismingiz nima?
Play Button What is your rank? Play Button sizning unvoningiz Qanday? Sizning unvoningiz qanday?
Play Button What is your unit? Play Button siz Qaysi guruHga Qarashlisiz? Siz qaysi guruhga qarashlisiz?
Play Button Do you have any information for us? Play Button sizda biz uchun malumot borma? Sizda biz uchun ma'lumot bormi?
Play Button Where is your unit? Play Button sizning guruHingiz Qayerda? Sizning guruhingiz qaerda?
Play Button Provide shelter to protect enemy prisoners of war (EPWs) from the elements. Play Button urush maKhbuslarini Himoya Qilish uchun bosh pana bilan taminlang Urush maxbuslarini himoya qilish uchun bosh-pana bilan ta'minlang
Play Button All male enemy prisoners of war (EPWs) will be moved to another location. Play Button Hama erkak dushman maHbuslari boshQa joyga kohchiriladi Hamma erkak dushman mahbuslari boshqa joyga ko'chiriladi
Play Button Do not speak to anybody. Play Button Hech kim bilan gaplashmang Hech kim bilan gaplashmang
Play Button Stand still. Play Button tohghri turing To'g'ri turing
Play Button Move here. Play Button bu yerga ohting Bu erga o'ting
Play Button Stay within this area. Play Button shu atrofda turing Shu atrofda turing
Play Button Do not cross this boundary. Play Button bu chegaradan ohtmang Bu chegaradan o'tmang
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page