Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This road block (RB) is to limit access to this road. Play Button bu yohl tohsighi bu yerdagi Harakatni cheklaydi Bu yo'l to'sig'I (YT) bu yerdagi harakatni cheklaydi
Play Button This road block (RB) is to close access to this road. Play Button bu yohl tohsighi bu yerga kirishni taQiQlaydi Bu yo'l to'sig'I bu yerga kirishni ta'qiqlaydi
Play Button These road blocks (RBs) and control points (CPs) will ensure only authorized use of this main supply route (MSR). Play Button bu blohk pohstlar asosiy taminlovchi yohlni ishlatishga faQat maKhsus transport vositalariga vakolat beradi Bu blok postlar asosiy ta'minolvchi yo'lni ishlatishga faqat maxsus transport vositalariga vakolat beradi
Play Button These road blocks (RBs) and control points (CPs) will ensure that convoys move on schedule. Play Button bu blohk pohstlar kalonalarning belgilangan vaQdta Harakatlanishini taminlaydi Bu blok postlar kolonnalarning belgilangan vaqdta harakatlanishini taminlaydi
Play Button The position of road blocks (RBs)/control points (CPs) will change constantly. Play Button yohl tohsiQlari va Harakat punktlarining joyi mutasil ohzgartiriladi Yo'l to'siqlari (YT) va harakat punktlarining joyi mutassil o'zgartiriladi
Play Button In a single team operation one member will stop and direct traffic. Play Button yaka guruH amaliyotida guruHning Har bir azosi Harakatni boshQarishi mumkin Yakka guruh amaliyotida guruhning har bir a'zosi harakatni boshqarishu mumkin
Play Button We don't allow anyone to pass without a proper ID. Play Button biz kerakli guvoHnomalari bohlmagan Hech Qanday odamlarni ohtishiga ruKhsat bermaymiz Biz kerakli guvohnomalari bo'lmagan hech qanday odamlarni o'tishiga ruxsat bermaymiz
Play Button What is your cargo? Play Button Qanday yuk olib ketayapsiz? Qanday yuk olib ketayapsiz?
Play Button Where are your cargo documents? Play Button yukingizga tegishlik Hujatlaringiz Qana? Yukingizga tegishlik hujjatlaringiz qani?
Play Button Where does your cargo originate from? Play Button yukingiz Qayerdan chiQan? Yukingiz qaerdan chiqqan?
Play Button Where did you pick up your cargo? Play Button yukingizni Qayerdan oldingiz? Yukingizni qaerdan oldingiz?
Play Button What is your destination? Play Button manzilingiz Qayerda? Manzilingiz qaerda?
Play Button We will prevent actions that would aid the enemy. Play Button biz dushmanlarga yordam Harakatlarining oldini olamiz Biz dushmanlarga yordam harakatlarining oldini olamiz
Play Button We will inspect cargo when instructed to do so. Play Button agar buyruQ berilsa biz uylarni tekshiramiz Agar buyruq berilsa biz yularni tekshiramiz
Play Button We will stop locals from supplying the enemy. Play Button maHaliy HalQni dushmanlarni taminlashidan tohKhtatamiz Mahalliy halqni dushmanlarni ta'minlashidan to'xtatamiz
Play Button We are here to stop black market operations. Play Button biz bu yerga chakana bozor Harakatlarini tohKhtatish uchun kelganmiz Biz bu erga chakana bozor harakatlarini to'xtatish uchun kelganmiz
Play Button We will establish an area for searching vehicles. Play Button biz aftamashinalarni tekshirish uchun joy yaratamiz Biz avtomashinalarni tekshirish uchun joy yaratamiz
Play Button We have vehicles ready to pursue those avoiding the road blocks (RBs). Play Button yohl bloklarini chetlab ohtganlarning ketidan Quvlash uchun aftamashinalarimiz bor Yo'l bloklarini chetlab o'tganlarning ketidan quvlash uchun avtomashinalarimiz bor
Play Button We must prepare defensive positions. Play Button biz Himoya yohlarini tayorlashimiz zarur Biz himoya yollarini tayyorlashimiz zaruz
Play Button We will block roadway shoulders and ditches around road blocks (RBs). Play Button biz kohcha bloklarining yonlarini va ariQlarning atrofini berkitib Qohyamiz Biz ko'cha bloklarining yonlarini va ariqlarning atrofini berkitib qo'yamiz
Play Button Show me your vehicle's ID papers. Play Button menga aftamashinangizning Hujatlarini kohrsating Menga avtomashinangizning hujjatlarini ko'rsating
Play Button Show me your papers for the cargo. Play Button yukingizning Hujatlarini menga kohrsating Yukinggizning hujjatlarini menga ko'rsating
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page