Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will set up traffic control points (TCPs) in the area. Play Button biz Hududa blohk postlar ohrnatamiz Biz hududda blok postlar o'rnatamiz
Play Button The traffic control point (TCP) locations will be decided by the MPs. Play Button blohk pohstlarning joylanishini Harbiy politsiya belgilaydi Blok postlarning joylanishini harbiy politsiya belgilaydi
Play Button The traffic control point (TCP) personnel will work hard to prevent delays. Play Button blohk pohstlarining Hodimlari kechikishning oldini olish uchun QatiQ Harakat Qiladilar Blok postlarining hodimlari kechikishning oldini olish uchun qattiq harakat qiladilar
Play Button Our traffic control point (TCP) team will keep records of passing vehicles and units. Play Button blohk pohstlarining guruHi ohtayotgan aftamashinalarni va Qismlarni rohyKhatdan ohtkazadilar Blok postlarining guruhi o'tayotgan avtomashinalarni va qismlarni ro'yxatdan o'tkazadilar
Play Button The traffic control point (TCP) will apprehend violators. Play Button blohk pohstlar Qoyda buzuvchilarni ushlaydilar Blok postlar qoida buzuvchilarni ushlaydilar
Play Button Make sure refugee traffic does not delay military traffic. Play Button muHojirlar Harakati askarlarning Harakatini sekinlashtirmasligiga amin bohling Muhojirlar harakati askarlarning harakatini sekinlashtirmasligiga amin bo'ling
Play Button The traffic control point (TCP) personnel will reroute traffic as needed. Play Button blohk pohstlar Hodimlari kerak bohlsa yohl Harakatini ohzgatririshlari mumkin Blok postlar hodimlari kerak bo'lsa yo'l harakatini o'zgatririshlari mumkin
Play Button Our mission is ongoing until further notice. Play Button bizning vazifamiz yangi buyruQ kelgunga Qadar davom etadi Bizning vazifamiz yangi buyruq kelgunga qadar davom etadi
Play Button Food and water will be supplied by other units. Play Button oziQ ovQat va suv boshQa Qismlar tomonidan taminlanadi Oziq-ovqat va suv boshqa qismlar tomonidan ta'minlanadi
Play Button Nuclear, biological and chemical (NBC) detection equipment will be provided. Play Button atom, biologik va kimiyoviy modalarni topish jiHozlari taminlanadi Atom, biologik va kimyoviy (ABK) moddalarni topish jihozlari ta'minlanadi
Play Button Reflective arm cuffs will be provided. Play Button yaltirovchi Qohl kishanlari taminlanadi Yaltirovchi qo'l kishanlari taminlanadi
Play Button Enemy may use agents acting as refugees. Play Button dushman ohz agentlarini QochoQ sifatida ishlatishi mumkin Dushman o'z agentlarini qochoq sifatida ishlatishi mumkin
Play Button Safety is very important during all operations. Play Button Har Qanday amaliyotda eKhtiyotkorlik juda muHimdir Har qanday amaliyotda extiyotkorlik juda muhimdir
Play Button We do not allow unauthorized personnel to observe traffic movement. Play Button biz vakolati bohlmagan Hodimlarning yohl Harakatini kuzatishga ruKhsat bermaymiz Biz vakolati bo'lmagan hodimlarning yo'l harakatini kuzatishiga ruxsat bermaymiz
Play Button What is the size of the enemy force? Play Button dushman kuchlarining kataligi Qanday? Dushman kuchlarining kattaligi qanday?
Play Button Where is the exact location of the enemy? Play Button dushman aniQ joylashgan yer Qayerda? Dushman aniq joylashgan yer qayerda?
Play Button When exactly did you see enemy units? Play Button dushman Qismlarini Qachon aniQ kohrdingiz? Dushman qismlarini qachon aniq ko'rdingiz?
Play Button What types of enemy units did you see? Play Button Qanday dushman Qismlarini kohrdingiz? Qanday dushman qismlarini ko'rdingiz?
Play Button What type of equipment did the enemy units carry? Play Button dushman Qismlari Qanday jiHozlar olib ketayotgan edi? Dushman qismlari qanday jihozlar olib ketayotgan edi?
Play Button Watch for guerilla activities. Play Button isyonchilar foaliyatidan baHobar bohling Isyonchilar faoliaytidan bahobar bo'ling
Play Button Watch for conventional enemy forces. Play Button dushmanlarning kuchlaridan baHobar bohling Dushmanlarning kuchlaridan bahobar bo'ling
Play Button Watch for enemy aircraft. Play Button dushmanlarning samalyotlaridan eHtiyot bohling Dushmanlarning samolyotlaridan ehtiyot bo'ling
Play Button Report to us about local inhabitants in the area. Play Button bisga maHaliy aHoli HaQida Khabar bering Bizga mahalliy aholi haqida xabar bering
Play Button Set up signs to show directions and distance to traffic control points (TCPs). Play Button blok postlarga boruvchi yohlar va masofani bildiradigan yohl belgilarini ohrnating Blok postlarga boruvchi yo'llar va masofani bildiradigan yo'l belgilarini o'rnating
Play Button Direct refugees to refugee routes. Play Button QochoQlarga kerakli yohnalishni kohrsating Qochoqlarga kerakli yo'nalishni ko'rsating
Play Button Search the surrounding area for enemies. Play Button shu atrofda yashiringan dushman askarlarini Qidiring Shu atrofda yashiringan dushman askarlarini qidiring
Play Button Park the team's vehicle in a covered and safe position. Play Button guruH aftamashinasini beKhatar joyga yashiring Guruh avtomashinasini bexatar joyga yashiring
Play Button Set up communication with other traffic control point (TCP) units. Play Button blohk pohstlarining ohz aro aloQasini ohrnating Blok postlarning o'z-aro aloqasini o'rnating
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page