Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What area in ___ has a high crime rate? Play Button sehemoo gaanee ___ eenaa keemaa chaa joo chaa oohaleefoo? sehemu gani ___ ina kima cha juu cha uhalifu?
Play Button What area in ___ would you feel uncomfortable entering with your family? Play Button nee ene-o gaanee kaateekaa ___ ootaakoowaa naa waaseewaasee saanaa kooeengeeyaa naa fameeleeyaa yaako? ni eneo gani katika ___ utakuwa na wasiwasi sana kuingia na familia yako?
Play Button What areas of ___ are considered unsafe for Americans to enter? Why? Play Button sehemoo gaanee zaa ___ zeenaachookooleewaa koowaa haataaRee kwaa waamaRekaanee koyeengeeyaa? kwaa neenee? sehemu gani za ___ zinachukuliwa kuwa hatari kwa wamarekani kuingia? kwa nini?
Play Button What organized crime elements exist in ___? Play Button koonaa makoondee gaanee yaa oohaleefoo wenye meepango kaateekaa ___ ? kuna makundi gani ya uhalifu wenye mipango katika ___?
Play Button What are the most common criminal acts committed in ___? Play Button makosaa gaanee yaa jeenaayee yanaatendwaa kwaa kawaayedaa ___ ? makosa gani ya jinai yanatendwa kwa kawaida ___ ?
Play Button What illegal substances are available in this area? Play Button veetoo gaanee vyaa haaRaamoo veenaapaateekaanaa kaateekaa sehemoo hee? vitu gani vya haramu vinapatikana katika sehemu hii?
Play Button How are the drugs transported into this area? Play Button madawaa yaakoolevya yaanaasafeeReeshowaaje, kaateekaa sehem hee? madawa ya kulevya yanasafirishwaje katika sehemu hii?
Play Button Who controls the sale of these drugs? Play Button naanee anaTheebeetee oozaajee waa madawa haayaa? nani anadhibiti uuzaji wa madawa haya?
Play Button Is local law enforcement capable of dealing with the current criminal threat? Play Button maafeesaa waa oosalaamaa waanaa oowezaa waa koopambana naa teesho leeleelopo laa oohaleefoo? maafisa wa usalama wana uwezo wa kupambana na tisho lililopo la uhalifu?
Play Button If not, what specific areas is local law enforcement unable to control? Play Button kaamaa seeveeyo, nee ma-ene-o gaanee maloom ambaayo mafeesee waa oosalaamaa hawaawezee kooTheebeetee? kama sivyo, ni maeneo gani maalum ambayo maafisia wa usalama hawawezi kudhibiti?
Play Button What prevents local law enforcement from controlling the local criminal threat? Play Button neenee keenaawaazoo-eeyaa maafeesaa waa oosalaamaa kooThebeetee teesho laa oohaaleefoo meete-aanee? nini kinawazuia maafisa wa usalama kudhibiti tisho la uhalifu mitaani?
Play Button What specific criminal threats pose the greatest concern for US Forces in the area? Play Button veeteesho gaanee maaloom vyaa oohaaleefoo veenaatowa changa mooto kwaa maajeshee yaa ameReekaa kaateekaa ene-o heelee? vitisho gani maalum vya uhalifu vinatoa changa moto kwa majeshi ya amerika katika eneo hili?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page