Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US facilities? Play Button waatoo gaanee benaafsee aaw veekoondee gaanee veemeyonyeshaa haamoo yaa koopaataa haabaaRee joo yaa veefaa vyaa ameReekaa? watu gani binafsi au vikundi gani vimeonyesha hamu ya kupata habari juu ya vifaa vya amerika?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US personnel? Play Button waatoo gaanee benaafsee aaw veekoondee gaanee veemeyonyeshaa haamoo yaa koopaataa haabaaRee joo yaa waatoomeeshee waa seRekaalee waa ameRica? watu gani binafsi au vikundi gani vimeonyesha hamu ya kupata habari juu ya watumishi wa serikali wa amerika?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US activities? Play Button waatoo gaanee benaafsee aaw veekoondee gaanee veemeyonyeshaa haamoo yaa koopaataa haabaaRee joo yaa shooghoolee zaa ameReekaa? watu gani binafsi au vikundi gani vimeonyesha hamu ya kupata habari juu ya shughuli za amerika?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US equipment? Play Button waatoo gaanee benaafsee aaw veekoondee gaanee veemeyonyeshaa haamoo yaa koopaataa haabaaRee joo yaa veefaa vyaa ameReekaa? watu gani binafsi au vikundi gani vimeonyesha hamu ya kupata habari juu ya vifaa vya amerika?
Play Button What information did they attempt to obtain? Play Button waaleejaaReeboo koopaataa haabaaRee gaanee? walijaribu kupata habari gani?
Play Button When did this event happen? Play Button tookeeyo heelee leeleetokeyaa leenee? tukio hili lilitokea lini?
Play Button How do you know of this incident? Play Button oonaajoowaaje joo yaa tookeeyo heelee? unajuaje juu ya tukio hili?
Play Button What nationality is this individual? Play Button mtoo hooyo nee waa ooRaayeeyaa gaanee? mtu huyo ni wa uraia gani?
Play Button Do you have knowledge of this individual speaking any foreign languages or dialects? Play Button oonaa haabaaRee kamaa mtoo hooyo oozoongoomzaa looghaa zaa keegenee aaw laahaajaa zozote? una habari kama mtu huyo uzungumza lugha za kigeni au lahaja zozote?
Play Button Where is this individual or group currently located? Play Button mtoo hooyo aaw keekoondee heecho keeko waapee saasaa? mtu huyo au kikundi hicho kiko wapi sasa?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page