Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We are assisting local law enforcement by assessing the criminal activity and security concerns in this area. Play Button toonaasa-eedeeyaa maafeesaa waa oosalaamaa haapaa kwaa kookaaTheeReeya shoogolee zaa jeenaayee naa waaseewaasee koohoosoo oosalaamaa kaateekaa sehem hee tunasaidia maafisa wa usalama hapa kwa kukadiria shughuli za jinai na wasiwasi kuhusu usalama katika sehemu hii
Play Button Would you be willing to discuss safety concerns you have about ___? Play Button ootaakoowaa RaaThe koojaadeelee waaseewaasee ooleeyonaaw koohoosoo oosalaamaa ___ ? utakuwa radhi kujadili wasiwasi ulionao kuhusu usalama ___?
Play Button Your name will not be associated with any information you provide. Play Button jeenaa laako haaleetaahooseeshwaa naa haabaaRee yoyote oonaayotohaa jina lako halita husishwa na habari yoyote unayotoa
Play Button The information will be used to protect people in the neighborhood, the local police, politicians, and military from groups that wish to cause instability. Play Button haabaaRee eetaatoomeewaa kooleendaa waatoo kaateekaa oojeRaanee, poleesee, waanaaseeyaaasaa, naa jeshe kootokaa kwaa makoondee yaanaayotaakaa koosaabaabeeshaa vooRoogoo habari itatumiwa kulinda watu katika ujirani, polisi, wanasiasa, na jeshi kutoka kwa makundi yanayotaka kusababisha vurugu
Play Button By providing information on ___ you will help to save lives. Play Button kwaa kootowaa haabaaRee joo yaa ___ ootaasaa-eedeeyaa koo-okowaa maayeshaa kwa kutoa habari juu ya ___ utasaidia kuokoa maisha
Play Button Have you been asked by any other US personnel to assist in providing information? Play Button oomyooleezoowaa naa mtoomeeshee mweengeene yeyote waa ameReekaa koosaa-eedeeyaa kaateekaa koopashaa haabaaRee? umeulizwa na mtumishi mwingine yeyote wa amerika kusaidia katika kupasha habari?
Play Button How long have you lived here? Play Button oomyeeshe haapaa kwaa moodaa gaanee? umeishi hapa kwa muda gani?
Play Button What are your feelings about the US presence in the area? Play Button oonaa maa-onee gaanee koohoosoo koowepo kwaa ameReekaa kaateekaa ene-o heelee? una maoni gani kuhusu kuwepo kwa amerika katika eneo hili?
Play Button Would you be willing to contact me in the future if you observed something suspicious? Play Button ootaakoowaa RaaThe koowaaseeleeyaanaa naamee seekoo zaa baadaaye ookeeyonaa keetoo chaa maashaakaa? utakuwa radhi kuwasiliana nami siku za baadaye ukiona kitu cha kutilia mashaka?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page