Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US facilities? Play Button shaKhsigey aamaa koHdey aayaa moojinaaya doneetaan ah inaay helaan waRbeeHin ah dismayaasha dadka maReykankaa? shaqsigee ama kooxdee ayaa muujinaya doonitaan ah inay helaan warbixin ah dhismayaasha dadka maraykanka?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US personnel? Play Button shaKhsigey aamaa koHdey aayaa moojinaaya doneetaan ah inaay helaan waRbeeHin ah shaqaalaha dadka maReykankaa? shaqsigee ama kooxdee ayaa muujinaya doonitaan ah inay helaan warbixin ah shaqaalaha dadka maraykanka?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US activities? Play Button shaKhsigey aamaa koHdey aayaa moojinaaya doneetaan ah inaay helaan waRbeeHin ah holaha ah dadlka maReykankaa? shaqsigee ama kooxdee ayaa muujinaya doonitaan ah inay helaan warbixin ah howlaha ah dadka maraykanka?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US equipment? Play Button shaKhsigey aamaa koHdey aayaa moojinaaya doneetaan ah inaay helaan waRbeeHin ah qaalabka 'eedamada dalka maReykankaa? shaqsigee ama kooxdee ayaa muujinaya doonitaan ah inay helaan warbixin ah Qalabka ciidamada dadka maraykanka?
Play Button What information did they attempt to obtain? Play Button waRbeeHin no'ey ah ayaay donayeyn inaay helaan? warbixin nooce ah ayay doonayeen inay helaan?
Play Button When did this event happen? Play Button goRmaay seedaasee da'dey? goormay sidaasi dhacday?
Play Button How do you know of this incident? Play Button seedeh koo ogaatey waRkaas? sidee ku ogaatay warkaas?
Play Button What nationality is this individual? Play Button wadankey ayoo shaKhseegaasee oo daashey? wadankee ayuu shaqsigaasi u dhashay?
Play Button Do you have knowledge of this individual speaking any foreign languages or dialects? Play Button aqon maa oo leydahaay looqada oo shaKhseegaas ajnabiga ahee koo hadlayaay? aqoon ma u leedahay luqada uu shaqsigaas ajnabiga ahi ku hadlayay?
Play Button Where is this individual or group currently located? Play Button halkey ayoo shaKhseegaasee aamaa koHdaasee hada koo nol yiheen? halkee ayuu shaqsigaasi ama kooxdaasi hada ku nool yihiin?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page