Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will receive the enemy prisoners of war (EPWs) from the combat units. Play Button psheymyeme yentzoof od yednostek boyoveH Przejmiemy jeńców (EPW) od jednostek bojowych.
Play Button We have to evacuate the enemy prisoners of war (EPWs) from the battle zone. Play Button moosheeme evakoo-ovach yentzoof voyenneH z terenoo valk Musimy ewakuować jeńców wojennych (EPW) z terenu walk.
Play Button We will deliver the enemy prisoners of war (EPWs) to the proper authorities. Play Button pshekazheme yantzoof voyenneH odpovyednyeem vwadzom Przekażemy jeńców wojennych (EPW) odpowiednim władzom.
Play Button We are here to enforce the law. Play Button yesteshme too, abe egzekvovach pravo Jesteśmy tu, aby egzekwować prawo.
Play Button We are here to assist the local law enforcement if needed. Play Button yesteshme too, abe pomagach lokalnem sheewom poleetzeynem kyede zayje potsheba Jesteśmy tu, aby pomagać lokalnym siłom policyjnym kiedy zajdzie potrzeba.
Play Button We will respond to any attack. Play Button odpovyeme na kazhde atak Odpowiemy na każdy atak.
Play Button We are here to protect the loading zones. Play Button yesteshme too, abe Hronyeech strefe pshewadoonkove Jesteżmy tu, aby chronić strefy przeładunkowe.
Play Button We are patrolling the road to detect and defeat threats. Play Button patrolooyeme drogee, abe vekrevach ee leekveedovach zagrozhenya Patrolujemy drogi, aby wykrywać i likwidować zagrożenia.
Play Button We are mapping the terrain features. Play Button tfozheme mape gwoovneH obyektoof terenoveH Tworzymy mapę głównych obiektów terenowych.
Play Button We will protect these pipelines. Play Button benjeme oHranyach te roorochongee Będziemy ochraniać te rurociągi.
Play Button We are providing security to this convoy. Play Button zabespyechame ten konvooy Zabezpieczamy ten konwój.
Play Button How far away is this town? Play Button yak daleko yest to myasto? Jak daleko jest to miasto?
Play Button What is the name of this ridgeline? Play Button yak nazeva she ten gzhbyet goorskee? Jak nazywa się ten grzbiet górski?
Play Button Where are the water pipes? Play Button gje son roore vodochongove? Gdzie są rury wodociągowe?
Play Button Is there any nuclear, biological or chemical (NBC) contamination in the area? Play Button che na tem terenye vestonpeewo skazhenye promenyotfoorche, byologeechne loob Hemeechne? Czy na tym terenie wystąpiło skażenie promieniotwórcze, biologiczne lub chemiczne (NBC)?
Play Button The storage area is off-limits. Play Button ftemp vzbronyone na teren magazenove Wstęp wzbroniony na teren magazynowy.
Play Button You must report any nuclear, biological or chemical (NBC) contamination. Play Button moosheeche meldovach vshelkye skazhenye promenyotfoorche, byologeechne loob Hemeechne? Musicie meldować wszelkie skażenie promieniotwórcze, biologiczne lub chemiczne (NBC).
Play Button These are secured areas. Play Button te terrene son, zamknyente Te tereny są zamknięte.
Play Button This is a blocked area. Play Button ten teren yest zablovonane Ten teren jest zablokowany.
Play Button This area is off limits. Play Button zakas ftempoo na ten teren Zakaz wstępu na ten teren.
Play Button The barriers will prevent any attacks. Play Button te zapore pofstshemayon vshelkye atakee Te zapory powstrzymają wszelkie ataki.
Play Button Leave! This is a contaminated area. Play Button oddalche she! Ten teren yest skazhone Oddalcie się! Ten teren jest skażony.
Play Button Stay away from the railways. Play Button tshemayche she z dala od toroof Trzymajcie się z dala od torów.
Play Button Stay away! This is a restricted zone. Play Button tshemayche she z daleka! ten teren yest zamknyente Trzymajcie się z daleka! Ten teren jest zamknięty.
Play Button Don't move. Play Button nye rooshach she! Nie ruszać się!
Play Button Move fast! Play Button rooshach she shebko! Ruszać się szybko!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page