Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We will process enemy prisoners of war (EPWs). Play Button me zaymyeme she yentzamee My zajmiemy się jeńcami (EPW).
Play Button MPs will repatriate enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) later. Play Button zhandarmereea voyskova zaymye she repatreeatzyon yentzoof ee zatshemaneH tzeeveeloof poozhnyey Żandarmeria Wojskowa zajmie się repatriacją jeńców (EWP) i zatrzymanych cywilów później.
Play Button We will handle all enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) according to the provisions of the Geneva Convention. Play Button zaymyemee she vshestkeemee yentzamee oraz zatshemanemee tzeveelamee zgodnye z pshepeeshamee konventzee genevskeey Zajmiemy się wszystkimi jeńcami (EPW) oraz zatrzymanymi cywilami (CI) zgodnie z przepisami Konwencji Genewskiej.
Play Button First aid will be provided for all wounded. Play Button vshestkeem rannem oojelona zostanye pyervsha pomotz Wszystkim rannym udzielona zostanie pierwsza pomoc.
Play Button We will protect all enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) against ill treatment. Play Button benjeme Hronyeech yentzoof oraz eenternovaneH tzeveeloof pshed zwem traktovanyem Będziemy chronić jeńców (EPW) oraz iternowanych cywilów (CI) przed złym traktowaniem.
Play Button All enemy prisoners of war (EPWs) and civilians internees (CIs) will be searched and tagged. Play Button vsheste yenytze ee eenternovanyee tzeveele bendon zreveedovanyee oraz oznakovanyee Wszyscy jeńcy (EWP) i internowani cywile (CI) będą zrewidowani oraz oznakowani.
Play Button We will safeguard your money and valuables. Play Button zabespyecheme vashe pyenyondze oraz koshtovnoshchee Zabezpieczymy wasze pieniądze oraz kosztowności.
Play Button We will give you a receipt for your money and valuables. Play Button dostanyeche pokveetovanye na svoye pyenyondze ee koshtovnoshchee Dostaniecie pokwitowanie na swoje pieniądze i kosztowności.
Play Button Money and valuables will be returned to you. Play Button pyenyondze ee koshtovnoshchee zostano vam zvrootzone Pieniądze i kosztowności zostaną wam zwrócone.
Play Button We will lead you to an enclosed area. Play Button zaprovajeeme vas do meyeestze zamknyentego Zaprowadzimy was do miejsca zamkniętego.
Play Button You are allowed to dig foxholes. Play Button mozheche vekopevach sobye zhemyankee Możecie wykopywać sobie ziemianki.
Play Button You are allowed to dig holes in the ground to help shelter you. Play Button mozheche vekopevach sobye zhemyankee yako sHronyenye Możecie wykopywać sobie ziemianki jako schronienie.
Play Button We have to question you. Play Button moosheeme vas psheswooHach Musimy was przesłuchać.
Play Button Somebody will question you now. Play Button ktosh vas zaras psheswooHa Ktoś was zaraz przesłucha.
Play Button You will be taken to another location. Play Button pshenyene sheme vas do eennego meyeestza Przeniesiemy was do innego miejsca.
Play Button You will be assigned an identification number (internment serial number). Play Button dostanyeche noomer eedenteefeekatzeyne (noomer pozhontkove eenternovanya) Dostaniecie numer identyfikacyjny (numer porządkowy internowania)
Play Button Your information will be provided to a Prisoner of War Information Center. Play Button vashe eenformatzeeye zostanon pshekazanye do tzentroom eenformatzee o yentzaH Wasze informacje zostaną przekazane do Centrum Informacji o Jeńcach.
Play Button Do you need first aid? Play Button che potshebooyeche pyervshey pomotze? Czy potrzebujecie pierwszej pomocy?
Play Button Are you hurt? Play Button che yesteshche ranyee? Czy jesteście ranni?
Play Button Do you need food? Play Button che potshebooyeche zhevnyoshkee? Czy potrzebujecie żywności?
Play Button Do you need water? Play Button che potshebooyeche vode? Czy potrzebujecie wody?
Play Button Do you have any documents? Play Button che mache pshe sobye yakyesh dokoomente? Czy macie przy sobie jakieś dokumenty?
Play Button Do you have weapons? Play Button che mache yakonsh brony? Czy macie jakąś broń?
Play Button What is your name? Play Button yak she nazevache? Jak się nazywacie?
Play Button What is your rank? Play Button yakee yest vash stopyeny voyskove? Jaki jest wasz stopień wojskowy?
Play Button What is your unit? Play Button z yakey yesteshche yednostkee? Z jakiej jesteście jednostki?
Play Button Do you have any information for us? Play Button che mache dla nas yakesh eenformatzye? Czy macie dla nas jakieś informacje?
Play Button Where is your unit? Play Button gje yest vash odjawo? Gdzie jest wasz oddział?
Play Button Provide shelter to protect enemy prisoners of war (EPWs) from the elements. Play Button zorganyeezooyche dla yentzoof sHronyenye pshed varoonkamee atmosfereechnemee Zorganizujcie dla jeńców schronienie przed warunkami atmosferycznymi.
Play Button All male enemy prisoners of war (EPWs) will be moved to another location. Play Button vsheste menshtezhnee sposhrood yentzoof zostano pshenyeshenee v eenne meystze Wszyscy mężczyźni spośród jeńców (EPW) zostaną przeniesieni w inne miejsce.
Play Button Do not speak to anybody. Play Button nye rozmavyayche z nyeekeem Nie rozmawiajcie z nikim.
Play Button Stand still. Play Button stooyche spokolnye Stójcie spokojnie.
Play Button Move here. Play Button pshesoonche she too Przesuńcie się tu.
Play Button Stay within this area. Play Button nye rooshayche she stond Nie ruszajcie się stąd.
Play Button Do not cross this boundary. Play Button nye pshekrachayche tey leenyee Nie przekraczajcie tej linii.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page