Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This road block (RB) is to limit access to this road. Play Button blokada drogee ma na tzeloo ograneechene dostenpoo do daney drogee Blokada drogi (RB) ma na celu ograniczenie dostępu do danej drogi.
Play Button This road block (RB) is to close access to this road. Play Button blokada drogee ma na tzeloo zamknyenche dostenpoo do daney drogee Blokada drogi (RB) ma na celu zamknięcie dostępu do danej drogi.
Play Button These road blocks (RBs) and control points (CPs) will ensure only authorized use of this main supply route (MSR). Play Button te blokade drog ee poonkte kontrolne zapevnyon yedenye oopovazhnyone rooH na tey gwoovney trashe zaopatshenyovey Te blokady dróg (RB) i punkty kontrolne (CP) zapewnią jedynie upoważniony ruch na tej głównej trasie zaopatrzeniowej (MSR).
Play Button These road blocks (RBs) and control points (CPs) will ensure that convoys move on schedule. Play Button te blokade drog ee poonkte kontrolne zapevnyon, zhe konvoye bendon porooshach she planovo Te blokady dróg (RB) i punkty kontrolne (CP) zapewnią, że konwoje będą poruszać się planowo.
Play Button The position of road blocks (RBs)/control points (CPs) will change constantly. Play Button powozhenye blokade droog che poonktppf kontrolneH benje she chongle zmenyach Położenie blokad dróg (RB) czy punktów kontrolnych (CP) będzie się ciągle zmieniać.
Play Button In a single team operation one member will stop and direct traffic. Play Button v seetooatzee obsade pshez yeden zespoo yeden tshwonek zespowoo benje zatshemevawo ee kyerovawoo rooH W sytuacji obsady przez jeden zespół jeden członek zespołu będzie zatrzymywał i kierował ruch.
Play Button We don't allow anyone to pass without a proper ID. Play Button nye pozvalame nyeekomoo na psheyast bes odpovyedneeH dokoomentoof Nie pozwalamy nikomu na przejazd bez odpowiednich dokumentów.
Play Button What is your cargo? Play Button yakee pshevozheeche vadoonek? Jaki przewozicie ładunek?
Play Button Where are your cargo documents? Play Button gje son leeste pshevozove? Gdzie są listy przewozowe?
Play Button Where does your cargo originate from? Play Button skond poHojee wadoonek? Skąd pochodzi ładunek?
Play Button Where did you pick up your cargo? Play Button skond zabraleeshche ten wadoonek? Skąd zabraliście ten ładunek?
Play Button What is your destination? Play Button yakee yest vash poonkt dotzelove? Jaki jest wasz punkt docelowy?
Play Button We will prevent actions that would aid the enemy. Play Button benjeme zapobyegach jawanyom, ktoore mogwebe pomagach nyepsheeyachelovee Będziemy zapobiegać działaniom, które mogłyby pomagać nieprzyjacielowi.
Play Button We will inspect cargo when instructed to do so. Play Button benjeme pseshookeevach wadoonek, kyede dostanyeme poletzenye Będziemy przeszukiwać ładunek, kiedy dostaniemy polecenie.
Play Button We will stop locals from supplying the enemy. Play Button benjeme povstshemevach lokalno loodnoshch pshed zaopatrevanyem nyepsheyachela Będziemy powstrzymywać lokalną ludność przed zaopatrywaniem nieprzyjaciela.
Play Button We are here to stop black market operations. Play Button yesteshme too abe zapobyegach operatzeeyom charnorenkovem Jesteśmy tu aby zapobiegać operacjom czarnorynkowym.
Play Button We will establish an area for searching vehicles. Play Button oostanoveeme myestze na kontrole poyazdoof Ustanowimy miejsce na kontrolę pojazdów.
Play Button We have vehicles ready to pursue those avoiding the road blocks (RBs). Play Button poshadame poyazde gotowe do poshcheegoo za temee, ktoozhe ooneekayon blokad drogoveH Posiadamy pojazdy gotowe do pościgu za tymi, którzy unikają blokad drogowych (RB).
Play Button We must prepare defensive positions. Play Button moosheeme pshegotovach stanoveeska obronne Musimy przygotować stanowiska obronne.
Play Button We will block roadway shoulders and ditches around road blocks (RBs). Play Button zablokooyeme pobocha drogee oraz rove vokoo blokad grogoveH Zablokujemy pobocza drogi oraz rowy wokół blokad drogowych (RB).
Play Button Show me your vehicle's ID papers. Play Button pokashche dokoomente eedenteefeekatzeyne poyazdoo Pokażcie dokumenty identyfikacyjne pojazdu.
Play Button Show me your papers for the cargo. Play Button pokashche leeste pshevozove wadoonkoo Pokażcie listy przewozowe ładunku.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page