Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility? Play Button aandaa taahoo seseeyaapaa yaang bekurjaa dee faaseeleetee aamaareeka shaareekaat? Anda tahu sesiapa yang bekerja di fasiliti Amerika Syarikat?
Play Button Do you know of anyone who works with US forces who has participated in anti-US, anti-coalition, or anti-government protests? Play Button aandaa taahoo seseeyaapaa yaang bekurjaa dengaan paasookaan aamaareekaa shaareekaat yaang purnaah menyertaay toonjook puraasaa-aan aantee aamaareeka shaareekat aantee kurajaa-aan chaampooraan aataaw aantee kurajaa-aan? Anda tahu sesiapa yang bekerja dengan pasukan Amerika Syarikat yang pernah menyertai tunjuk perasaan anti-Amerika Syarikat, anti-kerajaan campuran atau anti-kerajaan?
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility that has expressed dislike or displeasure toward the US or coalition forces? Play Button aandaa taahoo seseeyaapaa yaang bekurjaa dee faaseeleetee aamaareeka shaareekaat yaang purnaah meloowaah-kaan puraasaa-aan teedaak sookaa aataaw teedaak poowaas haatee turhaadaap aamaareeka shaareekaat aataaw paasookaan kuraajaa-aan chaampooraan? Anda tahu sesiapa yang bekerja di fasiliti Amerika Syarikat yang pernah meluahkan perasaan tidak suka atau tidak puas hati terhadap Amerika Syarikat atau pasukan kerajaan campuran?
Play Button Do you know of anyone who works on a US facility that has been approached by an anti-US or anti-coalition group? Play Button aandaa taahoo seseeyaapaa yaang bekurjaa dee faaseeleetee aamaareeka shaareekaat yang purnaah dee dekaatee oleyh koompoolaan koompoolaan aantee aamaareekaa shaareekat aataaw aantee kuraajaa-aan champooraan? Anda tahu sesiapa yang bekerja di fasiliti Amerika Syarikat yang pernah di dekati oleh kumpulan-kumpulan anti-Amerika Syarikat atau anti-kerajaan campuran?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page