Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What communicable diseases in the local population pose the greatest risk to visiting foreigners? Play Button aapaa kaah penyaakit penyaakayt burjaangkit pendoodook tempaataan yaang menjaadee reeseeko paaling buraat kepaadaa pengoonjoong pengoonjoong aasing? Apa kah penyakit-penyakit berjangkit penduduk tempatan yang menjadi risiko paling berat kepada pengunjung-pengunjung asing?
Play Button What medical conditions are the most common cause of death in this area? Play Button ke-aadaa-aan penyaakit baagaaymaanaa yaang menjaadee penyebaab kemaateeyaan paaling beeyaasaa dee kaawaasaan inee? Keadaan penyakit bagaimana yang menjadi penyebab kematian paling biasa di kawasan ini?
Play Button Who is the local physician in this area? Play Button siyaapaa doktor dee sinee? Siapa doktor di sini?
Play Button Where is he located and how can I contact him? Play Button dee maanaa deeyaa daan baagaaymaanaa saayaa boleyh burhoobong dengaan beleeyaaw? Di mana dia dan bagaimana saya boleh berhubung dengan beliau?
Play Button What parasites exist in local food and water? Play Button aapaa kaah jenis jenis paaraaseet yaang turdaapaat daalaam maakaanaan daan meenoomaan setempaat? Apa kah jenis-jenis parasit yang terdapat dalam makanan dan minuman se setempaattempat?
Play Button What diseases infect newborn children? Play Button aapaa kaah jenis jenis penyaakit yaang menjaang-kitee kaanaak-kaanaak baaroo laaheer? Apa kah jenis-jenis penyakit yang menjangkiti kanak-kanak baru lahir?
Play Button What chemical residues or foreign substances exist in the environment and may contribute to illness? Play Button aapaa kaah jenis jenis kelaadaak keemeeyaa daan bendaa aasing yaang turdaapaat dee sekeetaar sinee daan boleyh menyebaabkaan penyaakit? Apa kah jenis-jenis keladak kimia dan benda asing yang terdapat di sekitar sini dan yang boleh menyebabkan penyakit?
Play Button What sexually transmitted diseases are common in the local populace? Play Button aapaa kaah jenis jenis penyaakit jaang-keytaan sekshoowaal yaang beeyaasaa dee kaalaangaan pendoodook setempaat? Apa kah jenis-jenis penyakit jangkitan seksual yang biasa dikalangan penduduk setempat?
Play Button What diseases infect local livestock? Play Button aapaa kaah jenis jenis penyaakit yang menjaang-keytee turnaakaan setempaat? Apa kah jenis-jenis penyakit yang menjangkiti ternakan setempat?
Play Button What sanitation problems affect the local population? Play Button maasaa aalaah keburseyhaan bagaaymaanaa yaang meneeng-gaalkaan kesaan boorook kepaadaa pendoodook setempaat? Masalah kebersihan bagaimana yang meninggalkan kesan buruk kepada penduduk setempat?
Play Button Is there any nuclear, biological or chemical contamination in the area? Play Button aadaa kaah sebaaraang penchemaaraan nookleer, baayolojeekaal aataaw keemeeyaa dee kaawaasaan inee? Ada kah sebarang pencemaran nuklear, biologikal atau kimia dikawasan ini?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page