Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US facilities? Play Button eendeeveedoo aataaw koompoolaan maanaa yaang menyoowaaraakaan meenaat oontook mendaapaatkaan maak-loomaat tentaang faaseeleetee aamaareekaa shaareekaat? Individu atau kumpulan mana yang menyuarakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang fasiliti Amerika Syarikat?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US personnel? Play Button eendeeveedoo aataaw koompoolaan maanaa yaang menyoowaaraakaan meenaat oontook mendaapaatkaan maak-loomaat tentaang kaakeetaangaan aamaareekaa shaareekaat? Individu atau kumpulan mana yang menyuarakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kakitangan Amerika Syarikat?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US activities? Play Button eendeeveedoo aataaw koompoolaan maanaa yaang menyoowaaraakaan meenaat oontook mendaapaatkan maak-loomaat tentaang kegeeyaataan kegeeyaataan aamaareekaa shaareekaat? Individu atau kumpulan mana yang menyuarakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kegiatan-kegiatan Amerika Syarikat?
Play Button What individuals or groups have expressed an interest in obtaining information on US equipment? Play Button eendeeveedoo aataaw koompoolaan maanaa yaang menyoowaaraakaan meenaat oontook mendaapaatkaan maak-loomaat tentaang puraalaataan aamaareekaa shaareekaat? Individu atau kumpulan mana yang menyuarakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang peralatan Amerika Syarikat?
Play Button What information did they attempt to obtain? Play Button maak-loomaat aapaa yaang mureykaa choobaa daapaatkaan? Maklumat apa yang mereka cuba dapatkan?
Play Button When did this event happen? Play Button beelaa kejaadeeyaan inee burlaakoo? Bila kejadian ini berlaku?
Play Button How do you know of this incident? Play Button baagaaymaanaa aandaa taahoo tentaang kejaadeeyaan eetoo? Bagaimana anda tahu tentang kejadian itu?
Play Button What nationality is this individual? Play Button aapaa kaah kuraak-yaataan oraang inee? Apa kah kerakyatan orang ini?
Play Button Do you have knowledge of this individual speaking any foreign languages or dialects? Play Button aadaa kaah aandaa taahoo sekeeraanyaa oraang inee boleyh burbaahaasaa sebaaraang baahaasaa aasing aataaw log-haat? Ada kah anda tahu sekiranya orang ini boleh berbahasa sebarang bahasa asing atau loghat?
Play Button Where is this individual or group currently located? Play Button dee maanaa eendeeveedoo aataaw koompoolaan inee buraadaa skaaraang? Di mana individu atau kumpulan ini berada sekarang?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page