Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have information about anti-coalition activity? Play Button kana da wanee baya-nee gamey da ay-yoo-kan masoo adawa da sow-jow-jen Kawan-chey? Kana da wani bayani gameda aiyukkan masu adawa da sojojin ƙawance?
Play Button Please wait while I locate a translator. Play Button don al-lah, jee-ra ya-yee-nda zan ney-mow ta-pen-ta Don Allah, jira yayinda zan nemo tafinta
Play Button Please come to the battalion compound to speak with Marine investigators. Play Button don al-lah, kazow ba-ree-ken sow-jow-jen Koon-doom-bala, ka yee magana da ma-soo ben-chee-key Don Allah, kazo barikin sojojin ƙundumbala, ka yi magana da masu bincike
Play Button Do you know where enemy soldiers are located? Play Button kaa san eenda sow-jow-jee abow-kan ga-bah soo-key? Ka san inda sojoji abokan gaba suke?
Play Button Do you know where weapons are located? Play Button ka san eenda maka-mae soo-key? Ka san inda makamai suke?
Play Button How many kilometers away? Play Button kee-low-meeta nawa-h ney daga nan? Kilomita nawa ne daga nan?
Play Button Please demonstrate using your fingers. Play Button don al-lah, kayee anpa-nee da ya-TSoon-ka, ka ba-da mee-sah-lee Don Allah, kayi anfani da yatsunka, ka bada misali
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page