Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Hello, I am a United States Marine. Play Button barka-h, nee sow-jan Koon-doon-bala ney na amoorka Barka, ni sojan ƙundumbala ne na Amurka
Play Button Hello, I am a United States Soldier. Play Button barka-h, nee sow-jan amoorka ney Barka, ni sojan Amurka ne
Play Button May peace be upon you. Play Button sala-moo alay-koom Salamu alaikum
Play Button With whom would you like to meet? Play Button wa kakey son ka gah-na da shee? Wa kake son ka gana da shi?
Play Button Do you have an appointment? Play Button an sheer-yah chee-wah da-man za-kah zow? An shirya cewa daman zaka zo?
Play Button What time is your appointment? Play Button waney low-ka-chee aka sheer-ya zaka zow? Wane lokaci aka shirya zaka zo?
Play Button Please demonstrate using your fingers. Play Button don al-lah, ka-yee an-pa-nee da yah-TSoon-ka, ka ba-da mee-sah-lee Don Allah, ka yi anfani da yatsunka, ka bada misali
Play Button Please wait while I check if he is in the compound. Play Button don al-lah, ka jee-ra een ganee kow yana chee-ken geedan Don Allah, ka jira in gani ko yana cikin gidan
Play Button Do you have information concerning anti-coalition activity? Play Button kana da wanee baya-nee dan-ganey da ay-oo-kan ma-soo ada-wah da sow-jan Kawan-chey? Kana da wani bayani dangane da aiyukkan masu adawa da sojan ƙawance?
Play Button Please wait while I contact Marine investigators. Play Button don al-lah ka jee-ra een toon-too-Bee jah-mee-an ben-chee-key na sow-jow-jen Koon-doom-bala Don Allah, ka jira in tuntuɓi jami'an bincike na sojojin ƙundumbala
Play Button Please check again in a week. Play Button don al-lah, ka sa-key toon-too-Bah nan da ma-kow Daya-h Don Allah, ka sake tuntuɓa nan da mako ɗaya
Play Button Before entering the compound, I have to search you. Play Button ka-pen ka shee-ga geedan, dow-ley say na ben-chee-key ka Kafin ka shiga gidan, dole sai na bincike ka
Play Button Please proceed to the search area. Play Button don al-lah, woo-chey zoowa eenda akey ben-chee-key Don Allah, wuce zuwa inda ake bincike
Play Button I can only search one person at a time. Play Button moo-toom Daya kaway zan ee-yah ben-chee-key ah low-ka-chee gooda Mutum ɗaya kawai zan iya bincike a lokaci guda
Play Button Please show me your identification. Play Button don al-lah, noona men takar-doonka na shey-dah Don Allah, nuna min takardunka na sheda
Play Button Are you in possession of any weapons? Play Button kana Dau-key da maka-mae kow-waney ee-ree? Kana ɗauke da makamai kowane iri?
Play Button If so, I must hold onto your weapon while you are in the compound. Play Button een haka ney, dow-ley een ajee-yey maka-meenka ya-yen-da kakey chee-ken geedan In haka ne, dole in ajiye makaminka yayinda kake cikin gidan
Play Button I will return it to you when you leave. Play Button zan may-do maka da shee een ka ta-shee ta-pee-yah Zan maido maka da shi in ka tashi tafiya
Play Button Please spread your feet shoulder width apart and hold your hands up. Play Button don al-lah, booDe Kapa-poon-ka dey-dey da pa-Den ka-pa-Doon-ka ka cheera han-nayen-ka sama Don Allah, buɗe ƙafafunka daidai da faɗin kafaɗunka, ka cira hannayenka sama
Play Button Thank you for your cooperation. Play Button an gow-dey da ha-Den kan da ka ba-dah An gode da haɗin kan da ka bada
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page