Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin Khidmati vaaseetalaRee eela eesha gœtuRulan beeR chasee taaniyiRsinizmi? Birləşmiş Ştatlar Xidmət vasitələri ilə işə götürülən bir kəsi tanıyırsınızmı?
Play Button Do you know of anyone who works with US forces who has participated in anti-US, anti-coalition, or anti-government protests? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin guvalaRee eela eeshayanlaRdan cheemeesa taaniyiRsinizmi haansilaaR chee beeRlashmeesh shtaatlaaRin, ko-aaleesiyaanin, yaKhud hœchumateen aleyheena checheeReelan pRotestlaRda eeshteeRaak edeeb? Birləşmiş Ştatların Qüvvələri ilə işləyənlərdən kimisə tanıyırsınızmı hansılar ki Birləşmiş Ştatların, coalisiyanın, yahud hökümətin əlehinə keçirilən protestlərdə iştirak edib?
Play Button Do you know anyone who is employed on the US facility that has expressed dislike or displeasure toward the US or coalition forces? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin Khidmat vaaseetalaRee eela eesha gœtuRulanlaRdan cheemeesa taaniyiRsinizmi haansilaaR chee beeRlashmeesh shtaatlaaRaa yaaKhud ko-aaleesiya guvalaReena gaRshi naRaaziligh beeldeeReeRlaR? Birləşmiş Ştatların xidmət vasitələri ilə işə götürülənlərdən kimisə tanıyırsınızmı hansılar ki Birləşmiş Ştatlara yahud koalisiya qüvvələrinə qarşı nərazılıq bildirirlər?
Play Button Do you know of anyone who works on a US facility that has been approached by an anti-US or anti-coalition group? Play Button beeRlashmeesh shtaatlaaRin Khidmat vaaseetalaReenda eeshlayanlaRdan beeR chasee taaniyiRsinizmi haansilaaRlaa beeRlashmeesh shtaatlaaR va ko-aaleeseeyaanim aleyheena olaan gRoop alaagaya geeRmak chaalishiRdi? Birləşmiş Ştatların xidmət vasitələrində işləyənlərdən bir kəsi tanıyırsınızmı hansılarla Birləşmiş Ştatlara və koalisiyanın əleyhinə olan qrup əlaqəyə girmək çalışırdı?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page