Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What area in (insert city) has a high crime rate? Play Button jeenaayat daRajasee ___ haansi zonaasindaa yuksakdiR? Cinayət dərəcəsi ___ hansı zonasında yüksəkdir?
Play Button What area in (insert city) would you feel uncomfortable entering with your family? Play Button ___ haansi zonaasinaa seezeen va seezeen aaylaneezeen daaKhil olmaasi seeza naaRaaghaatligh gateeRa beelaR? ___ hansı zonasına sizin və sizin ailənizin daxil olması sizə narahatlıq gətirə bilər?
Play Button What areas of (insert city) are considered unsafe for Americans to enter? Why? Play Button ___ haansi RaayonlaaRinaa ameReekaalilaaRin daaKhil olmaasi tah-luchalee olaa beelaR va naya gœRa? na uchun? ___ hansı rayonlarına Amerikalıların daxil olması təhlükəli ola bilər və nəyə görə? Nə üçün?
Play Button What organized crime elements exist in (insert city)? Play Button ___ haansi jeenaayat gRooplaaR vaaR? ___ hansı cinayət grupplar var?
Play Button What are the most common criminal acts committed in (insert area)? Play Button ___ haansi jeenaayat aaktlaaRi an choKh tœRadileeR? ___ hansı cinayət aktları ən çox törədilir?
Play Button What illegal substances are available in this area? Play Button booRdaa haansi gaanoonla gaadaaghaan oloonmush maadalaR vaaR? Burada hansı qanunla qadağan olunmuş maddələr var?
Play Button How are the drugs transported into this area? Play Button naRkoteek maadalaR boo zonaayaa neja gateeRileeR? Narkotik maddələr bu zonaya necə gətirilir?
Play Button Who controls the sale of these drugs? Play Button boo naRkoteek maadalaRin saatishi keemeen nazaaRati aaltindaadiR? Bu narkotik maddələrin satışı kimin nəzarəti altındadır?
Play Button Is local law enforcement capable of dealing with the current criminal threat? Play Button yeRlee gaanoon haalhaaziRdaa olaan kReemeenaal taluchanin œh-taseendan galeeRmee? Yerli qanun hal-hazırda olan kriminal təhlükənin öhtəsindən gəlirmi?
Play Button If not, what specific areas is local law enforcement unable to control? Play Button agaR yoKh haansi zonaalaaRa yeRlee gaanoon nazaaRat eda beelmeeR? Əgər yox hansı zonalara yerli qanun nəzarət edə bilmir?
Play Button What prevents local law enforcement from controlling the local criminal threat? Play Button yeRlee gaanoonaa kReemeenaal taluchasinee nazaaRat etmeyna na maaney olooR? Yerli qanuna kriminal təhlükəsini nəzarət etməyinə nə mane olur?
Play Button What specific criminal threats pose the greatest concern for US Forces in the area? Play Button boo zonaadaa haansi kReemeenaal taluchalaRee Khusoosee olaaRaag beeRlashmeesh shtaatlaaRin guvalaRee uchun an muhumduR? Bu zonada hansı kriminal təhlükələri hüsusi olaraq Birləşmiş Ştatların Qüvvələri üçün ən mühümdür?
Go To Main Menu Print Page copyright DLIFLC 2006 previous page PagePage Total next page