Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Good morning. Play Button kaaroo Káà'rọ̀
Play Button Good afternoon. Play Button kaasaH Káà'sán
Play Button Good night. Play Button o daa ro Ódà'rọ̀
Play Button No. Play Button oh tee Ótì
Play Button Yes. Play Button banee Bẹ́ẹ̀ni
Play Button I don't understand. Play Button ko yeh mee Kò yé mi
Play Button I have nothing. Play Button mee ko nee ohn ko ko Mi kò ní nkankan
Play Button I am not carrying anything. Play Button mee ko Bay ohn ko ko Mi kò gbé nkankan
Play Button Please help me. Play Button jo wo ro mee lo wo Jọ̀wọ́ ràn mí l'ọ́wọ́
Play Button I don't know. Play Button mee ko mo Mi kò mọ̀
Play Button Peace be upon you. Play Button a laa fee ya fU eh Àlááfìa fún ẹ
Play Button And upon you be peace (traditional answer to Peace be upon you). Play Button a laa fee ya fU BoBo wa Àlááfìa fún gbogbo wa
Play Button We apologize for the inconvenience. Play Button eh ma bee no fU ee da moo yee Ẹ má bìnú fún ìdàmú yì í
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page