Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have information about anti-coalition activity? Play Button shay o mo nee Pa ee Be mo laatee shay wa nee ka? Ṣé o mọ̀ nípa ìgbìmọ̀ láti ṣewá n'íkà?
Play Button Please wait while I locate a translator. Play Button jo wo doroo day mee kee in lo wa o loo too mo wa Jọ̀wọ́ dúró dèmí kí nlọ wá olùtumọ̀ wá
Play Button Please come to the battalion compound to speak with Marine investigators. Play Button jo wo wa see no o Ba shoja laatee wa ba awoH shoja maa ree nee o loo wa dee soroo Jọ̀wọ́ wá sínú ọgbà sọ́jà láti wá bá àwọn ṣọ́jà màrínì olùwádì sọ̀rọ̀
Play Button Do you know where enemy soldiers are located? Play Button shay o mo ee bee tee awoH shoja o ta wa? Ṣé o mọ ibi tí àwọn ṣọ́jà ọ̀tá wà?
Play Button Do you know where weapons are located? Play Button shay o mo ee bee tee awoH own ee ja wa? Ṣé o mọ ibi tí àwọn ohun ìjà wà?
Play Button How many kilometers away? Play Button kee loo mee ta may loo nee? Kìlómítà méèló ni?
Play Button Please demonstrate using your fingers. Play Button jo wo fee awoH ee ka reh jo weh Jọ̀wọ́ fi àwọn ìka rẹ jú'wé
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page