Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you need medical attention? Play Button shay o feh lo see ee lay ee wosaH? Ṣé o fẹ́ lọ s'ilé ìwòsàn?
Play Button I'm sorry but this is not a medical facility. Play Button maa bee no, ee bee kee shay ee lay ee wosaH Má à bínú, ibí kì í ṣe ilé ìwòsàn
Play Button Please go to a local hospital. Play Button jo wo lo see ee lay ee wosaH aBeBe Jọ̀wọ́ lọ sí ilé ìwòsàn agbègbè
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page