Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Hello, I am a United States Marine. Play Button en leh o, shoja maa ree nee ee leh amareeka nee mee Ẹ'nlẹ́ o, ṣọ́jà màrínì ilẹ̀ Améríkà ni mí
Play Button Hello, I am a United States Soldier. Play Button en leh o, shoja ee leh amareeka nee mee Ẹ'nlẹ́ o, ṣọ́jà ilẹ̀ Améríkà ni mí
Play Button May peace be upon you. Play Button a laa fee ya fU eh Àláfíà fún ẹ
Play Button With whom would you like to meet? Play Button taanee o feh shay ee Pa day Peh loo? Tani o fẹ́ ṣe ìpàdé pẹ̀lú?
Play Button Do you have an appointment? Play Button shay eh tee jo Peh no ee Pa day yee teh leh? Ṣé ẹ ti jọ pẹnu ìpàdé yì í tẹ́lẹ̀?
Play Button What time is your appointment? Play Button ee Ba wo nee ee Pa day reh? Ìgbàwo ni ìpàdé rẹ?
Play Button Please demonstrate using your fingers. Play Button jo wo fee awoH ee ka reh jo weh Jọ̀wọ́ fi àwọn ìka rẹ jú'wé
Play Button Please wait while I check if he is in the compound. Play Button jo wo doroo keen wo boo ya o wa nee no o Ba Jọ̀wọ́ dúró kí n'wo ò bóyá ó wà nínú ọgbà
Play Button Do you have information concerning anti-coalition activity? Play Button shay o mo nee Pa ee Be mo laatee shay wa nee ka? Ṣé o mọ̀ nípa ìgbìmọ̀ láti ṣewá n'íkà?
Play Button Please wait while I contact Marine investigators. Play Button doroo day mee kee in lo so fU awoH shoja maa ree nee o loo waa dee Dúró dèmí kí nlọ sọ fún àwọn ṣọ́jà màrínì olùwádì
Play Button Please check again in a week. Play Button jo wo Pada waa nee o seh ko Jọ̀wọ́ padà wá ní ọ̀sẹ̀ kan
Play Button Before entering the compound, I have to search you. Play Button mo nee laatee beh wo kee o to lay wo ee no o Ba Mo ní láti bẹ̀ ẹ́ wò kí o tó lè wọ inú ọgbà
Play Button Please proceed to the search area. Play Button jo wo lo see ee bee ee beh wo Jọ̀wọ́ lọ sí ibi ìbẹ̀wò
Play Button I can only search one person at a time. Play Button ee ko ko nee mo lay shay ee beh wo Ìkánkan ni mo lè ṣe ìbẹ̀wò
Play Button Please show me your identification. Play Button jo wo fee ee weh reh haH mee Jọ̀wọ́ fi ìwé rẹ hàn mí
Play Button Are you in possession of any weapons? Play Button shay o wo ee ja waH laara reh? Ṣé ohun ìjà wà lára rẹ?
Play Button If so, I must hold onto your weapon while you are in the compound. Play Button tee o ba jeh banee, maa laatee moo ohn ee ja reh da nee fU a ko ko tee o waa nee no o Ba Tí ó bá jẹ́ bẹ́ ẹ̀ ni, mà á láti mú ohun ìjà rẹ dání fún àkokò tí o wà nínú ọgbà
Play Button I will return it to you when you leave. Play Button maa see da ohn ee ja reh Pa da fU eh nee a ko ko tee o ba ohn lo Mà á sì dá ohun ìjà rẹ padà fún ẹ ní àkokò tí o bá nlọ
Play Button Please spread your feet shoulder width apart and hold your hands up. Play Button jo wo ya eh seh reh may jay jee, ko see ka wo reh sokay Jọ̀wọ́ ya ẹsẹ̀ rẹ méjèjì, kósì k'áwọ́ rẹ s'òkè
Play Button Thank you for your cooperation. Play Button o shay fU ee fo wo so wo Po reh O ṣé fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ rẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page