Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Stop! Play Button doroo! Dúró!
Play Button Hands behind your head! Play Button ka wo reh sayE o ree reh! K'áwọ́ rẹ sẹ́hìn orí rẹ!
Play Button Do not move or the soldiers will kill you. Play Button doroo taabee kee awoH shoja Pa eh Dúró tàbí kín àwọn ṣọ́jà pa ẹ́
Play Button A soldier will come to you and search you. Play Button shoja ko aa wa ba eh laatee beh eh wo Ṣọ́jà kan á wá bá ẹ láti bẹ̀ ẹ́ wò
Play Button Do not move unless told to do so. Play Button ma mee ra laa ee jeh Peh a so beh Má mi ra láìjépé a sọ bẹ́ ẹ̀
Play Button Stay away from the vehicle. Play Button maa doroo leh Beh oko Má à dúró l'ẹ́gbẹ ọkọ̀
Play Button If you advance further, the soldiers will kill you. Play Button tee o ba sU see wa jo see, awoH shoja aa Pa eh Tí o bá sún síwájú sí i, àwọn ṣọ́jà á pa ẹ́
Play Button If you advance further, you will be apprehended. Play Button tee o ba sU see wa jo see, a oo moo eh see leh Tí o bá sún síwájú sí i, a ó mú ẹ sílẹ̀
Play Button Stay away from the soldiers. Play Button maa doroo leh Beh awoH shoja Má à dúró l'ẹ́gbẹ àwọn ṣọ́jà
Play Button If you advance any closer, we will be forced to use deadly force. Play Button tee o ba sU mo wa jo, a oo shay eh nee jaam ba Tí o bá sún mọ́ wa ju, a ó ṣè ẹ ní jàmbá
Play Button The soldiers are here to help you. Play Button awoH shoja wa laatee raH eh lo wo Àwọn ṣọ́jà wá láti ràn ẹ́ l'ọ́wọ́
Play Button We will not harm anyone that is not a threat to us. Play Button ko see eh woo fU eh nee kaa nee tee ko feh shay wa nee ka Kò sí ewu fún ẹnikẹ́ni tí kò fẹ ṣewá n'íkà
Play Button Soldiers will kill anyone who is a threat to us. Play Button awoH shoja aa Pa eh nee kaa nee tee o feh shay wa nee ka Àwọn ṣọ́jà á pa ẹnikẹ́ni tí ó fẹ ṣewá n'íkà
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page